Akershus sangerforum er distriktsleddet av Norsk sangerforum i Akershus. Hovedformålet er å være et bindeledd mellom korene i Akershus, mellom korene og Akershus musikkråd og mellom korene og Norsk sangerforum.

Akershus sangerforums formål er

  • å være nettverk for korene i området
  • å initiere aktiviteter av interesse for medlemskorene
  • å søke om fylkeskommunal støtte til drift og aktiviteter
  • å være et interesseorgan for medlemskorene

Kontakt oss

Akershus sangerforum
Trondheimsveien 50 E - 2007 Kjeller
Tlf. 63 81 53 65
Org.nr.9712 68 034
Kontonr. 1607 55 58221

Facebook

www.sangerforum.no/akershus
akershus@musikk.no

Leder: Wenche Majorsæter
E-post: wenchemajor@gmail.com

VIS KONTAKTSKJEMA