Arkiv

Akustikkmålinger i Akershus

Musikklivet trenger gode lokaler - til øving og konserter!

Gode lokaler er en forutsetning for å kunne drive god lokal musikkaktivitet. Alle musikklag trenger tilpassede lokaler, ikke minst der akustikken er ivaretatt.
Se oversikt over akustikkmålinger foretatt av Akershus musikkråd. Målinger i Akershus.

I menylinjen er det direkte link til målinger.

Aktivitetsmidler for kor - søknadsfrist 15. september

Støtteordningen Aktivitetsmidler for kor kan gi støtte til konserter og forestillinger hvor amatørkor samarbeider med profesjonelle utøvere. Høstens søknadsfrist er 15. september.

Vi vet at det er mange konsertproduksjoner som faller innenfor støtteordningen, men som det ikke blir søkt støtte til. Har dere planer om et samarbeid med yrkesutøvende musikere eller sangsolister, bør dere vurdere å legge inn en søknad om støtte. 

"Kulturfordel" er lansert

Norsk musikkråd har lansert sitt nye fordelsprogram for alle medlemmer, Kulturfordel. Hanne Kolstø sto for musikken og flere av samarbeidspartnerene stilte opp med infostand, konkurranser og premier.

Norsk sangerforum arrangerer festival i Garda (Veneto, Italia) i september 2016

I samarbeid med Escape travel inviterer vi til festival for medlemmene våre i slutten av september 2016. Festivalen foregår i den lille byen Garda som ligger ved Gardasjøen mellom Milano og Venezia i Nord-Italia.

AKTIVITETSMIDLER FOR KOR - HØSTEN 2015

Støtteordningene Aktivitetsmidler for kor har to søknadsfrister denne høsten

- Konsertstøtte: søknadsfrist 15. september 2015

- Produksjons- og driftsstøtte: søknadsfrist 15. oktober 2015

Det er Norges Korforbund som forvalter støtteordningene, men de kan søkes av alle kor uavhenging av om de er medlem av en nasjonal kororganisasjon eller ei.

Midlene er gitt av Kulturdepartementet over post 78, og det er avsatt 7,3 millioner kroner i 2015, der 2,4 millioner er øremerket Produksjons- og driftsstøtte for kor og resten tildeles konserter der kor samarbeider med profesjonelle.
Prises for 40 års korinnsats

Vi vil gratulere Liv Karin Clasén med Lørenskog kommunes kulturpris.

40 år har Liv Karin viet til korarbeid. Hun har hatt alle verv som tenkes kan i Lørenskog Damekor. Hun var med og startet koret i sin tid, er nå leder på syvende året.

Kontakt oss

Akershus sangerforum
Trondheimsveien 50 E - 2007 Kjeller
Tlf. 63 81 53 65
Org.nr.9712 68 034
Kontonr. 1607 55 58221

Facebook

www.sangerforum.no/akershus
akershus@musikk.no

Leder: Wenche Majorsæter
E-post: wenchemajor@gmail.com

VIS KONTAKTSKJEMA